Poradnia Żywieniowa

Certyfikaty

Certyfikat


Certyfikat uczestnictwa w VII Ogólnopolskiej
Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica 2017.Certyfikat


Certyfikat uczestnictwa w V Zjeździe Polskiego
Towarzystwa Badań Nad Otyłością "Czy otyłość ma płeć".Certyfikat


Certyfikat uczestnictwa w Konferencji "Zdrowa mama, zdrowe dziecko - aktualne zasady odżywiania w czasie ciąży, karmienia oraz w okresie dziecięcym".Certyfikat


Certyfikat uczestnictwa w VII Ogólnopolskiej
Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica 2016.Certyfikat


Anna Gałgańska jest Certyfikowanym Członkiem Zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia ze statusem: Dietetyk.Certyfikat


Certyfikat uczestnictwa w IV Ogólnopolskiej
Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica 2014Certyfikat

Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Dietetyka Forum 2014. Zakres tematyczny: żywienie a choroby nowotworowe, wybrane aspekty dietetyki klinicznej, leczenie dietetyczne u kobiet, postępy w leczeniu otyłości.Certyfikat


Certyfikat uczestnictwa w I Konferencji
Naukowej pt. "Wybrane aspekty praktyczne
w poradnictwie dietetycznym".


Certyfikat


Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Naukowej
III Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Badań nad Otyłością.


Certyfikat


Certyfikat czynnego uczestnictwa
w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
"Żywienie-Ruch-Zdrowie".


Certyfikat


Certyfikat uczestnictwa w III Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.


Certyfikat


Zaświadczenie uczestnictwa w III Konferencji
Naukowej nt.: Fizjologiczne Uwarunkowania
Postępowania Dietetycznego w Rogowie.


Certyfikat


Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.
„Otyłość - wyzwanie dla Państwa i Obywatela”.


Certyfikat


Certyfikat uczestnictwa w II Konferencji „Najnowsze standardy diagnostyczne
i terapeutyczne zaburzeń metabolicznych”.


Certyfikat


Certyfikat uczestnictwa w II Zjeździe
Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością,
17 października 2009r.


Certyfikat


Certyfikat uczestnictwa w II Zjeździe
Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
w Szczecinie, 15-17 października 2009r.Do góry

Inowrocław

ul. Poznańska 15, (domofon nr 14)

tel. 601 809 579

Poradnia Żywieniowa

Barcin

Stadion Miejski w Barcinie
ul. J.Wojciechowskiego 10

tel. 665 100 368

Poradnia Żywieniowa

Mogilno

NZOZ Rodzina, ul. 900 lecia 37

tel. 665 100 368

Poradnia Żywieniowa